Försiktighetsåtgärder vid användning av hopfällbara solpaneler

2022-08-09

1. Doppa inte ned i frätande vätska, som kommer att skada produkten.

2. Vänligen repa inte ytan på solpanelen med vassa föremål.

3. När du laddar laddaren med solenergi, placera solpanelen i direkt solljus för att säkerställa bästa laddningseffekt.

4. Placera inte laddaren utomhus på regniga dagar.

5. Icke-professionella personer bör inte öppna höljet för att undvika fara.